Arhiva

 

O PROJEKTU
PRIMENA POSEBNOG PROTOKOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA RS ZA ZAŠTITU I POSTUPANJE SA ŽENAMA KOJE SU IZLOŽENE NASILJU

Sažetak projekta
Pismo preporuke ministarke zdravlja prof. dr. SLAVICE ĐUKIĆ-DEJANOVIĆ
Poseban protokol Ministarstva zdravlja RS
Prezentacije sa treninga
Foto i video galerija
Nasilje nad ženama, moja profesionalna odgovornost
Poziv na saradnju
NOVOSTI


Sa simpozijuma povodom proslave 40. godina od prvog izdanja knjige Naša tela, mi (Our bodies, Our selves) Boston, SAD, 01.10.2011. godine

VIDEO